Home LOC+-informatie Cultuur Onderwijs Maatschappij Contact
Nieuws / Contact / Sitemap / Huren / Home
Parkweg 1a7, 7772 XP Hardenberg

LOC+-informatie

BHV en EHBO

Bedrijfshulpverlening is een door het LOC+ zelf georganiseerde vorm van het verlenen van hulp door werknemers (aan bewoners en bezoekers) bij gevaarlijke situaties. Als er een situatie is die gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en gasten zorgen bedrijfshulpverleners van het LOC ervoor dat letsel en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt. Bedrijfshulpverlening en veiligheid algemeen zorgt voor:
 

 1. De inrichting en instandhouding van een BHV-organisatie ten behoeve van het LOC+-gebouw en het initiëren, organiseren en coördineren van BHV oefeningen en ontruimingsoefeningen.

  Voor het LOC+-gebouw is een BHV-organisatie (wettelijk) noodzakelijk. Huurders leveren capaciteit aan BHV-ers. Het facilitair management zorgt ervoor dat de BHV-organisatie kan opereren en levert daartoe faciliteiten. Het hoofd Facilitaire Zaken is aangesteld als Hoofd BHV.
   
 2. Het beschikbaar hebben en houden van communicatiemiddelen en overige hulpmiddelen ten behoeve van de werking van een adquate BHV organisatie.
  ●   Voor een goede uitoefening van de BHV functie zijn ondermeer onderstaande middelen ter beschikking:
  ●   Communicatie - Semafoons en portofoons
  ●   EHBO Middelen - BHV Kasten; inhoud brancards, EHBO verbanddozen, blusdekens, oogdouches en een defibrillator
  ●   Transportmiddelen - Evacuatiestoelen
  ●   Blusmiddelen - Brandhaspels en sneeuwschuimblusser
  ●   Beveiliging - Hesjes en helmen
   
 3. Het toezicht houden op de naleving van veiligheidsregels door huurders en bezoekers.
Het hoofd Facilitaire Zaken is aangesteld als hoofd Bedrijfs Hulp Verlening (BHV). Het hoofd BHV is verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met hulpverleningsorganisaties buiten het LOC+ en het opstellen en actueel houden van een bedrijfsnoodplan / ontruimingsplan.
Voorts initieert en coördineert het hoofd BHV opleidingen en (ontruimings-) oefeningen.


Voorwaarden / bijzonderheden
Huurders zijn zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid binnen het door hen gehuurde gebouwdeel en het (doen) naleven van veiligheidsinstructies binnen en rondom het gehele gebouw.
Huurders stellen personele capaciteit beschikbaar voor de (gezamenlijke) BHV-organisatie. De Stichting LOC+ stelt materialen en hulpmiddelen beschikbaar.

Hoofd bedrijfshulpverlening
De directe leiding aan de bedrijfshulpverleners wordt gegeven door het hoofd BHV of diens plaatsvervanger.
Het hoofd BHV is op het moment dat een calamiteit optreedt de verantwoordelijke persoon in het gebouw en geeft leiding aan de ontruimingen of te ondernemen acties. Hij onderhoudt hierbij ruggespraak met het commandoteam. Behalve zijn leidinggevende taken bij een calamiteit behoort ook de verantwoording voor actualisatie van het bedrijfsnoodplan en het verzorgen van (regelmatig) te houden oefeningen tot zijn taken.

Ploegleider bedrijfshulpverlening
Deze functionaris geeft onder verantwoordelijkheid van het hoofd BHV direct leiding aan zaken die in de operationele sfeer liggen en treedt op als verkenner bij een calamiteit.

Bedrijfshulpverleners
Bij een calamiteit worden te ondernemen acties, variërend van het bestrijden van een brand tot begeleiding van een eventuele ontruiming en opvang van de overheidsdiensten uitgevoerd door de bedrijfshulpverleners.
Tevens dienen de BHV-ers eerste hulp te verlenen bij ongelukken binnen het bedrijf.
Een bedrijfshulpverlener is een daartoe aangewezen werknemer die in het geval zich een calamiteit binnen het gebouw voordoet, binnen enkele minuten ter plaatse moet zijn en de noodzakelijke acties kan ondernemen.

Wat betreft het benodigde aantal bedrijfshulpverleners kan het volgende worden opgemerkt;
In het Besluit bedrijfshulpverlening van de ARBOwet wordt als richtlijn 1 bedrijfshulpverlener per 50 werknemers genoemd.
In de praktijk zal deze indicatie echter vaak onvoldoende blijken omdat de bedrijfshulpverleners een voorpostfunctie hebben en een tijdige en adequate eerste hulp en brandbestrijding alleen kan worden verkregen door aanwezigheid van voldoende bedrijfshulpverleners verspreid over het gebouw.

Duidelijk is dat bij de bepaling van het aantal bedrijfshulpverleners de aard en ligging van de betreffende verdieping een rol spelen.
 
EHBO
Bij het Facilitair Servicepunt is een EHBO koffer aanwezig.
Alle BHV-ers zijn in het bezit van een sleutel van de oranje BHV kasten.

AED
In het LOC gebouw zijn 2 AED apparaten aanwezig.
Één apparaat bevindt zich bij het Facilitair Servicepunt op de eerste verdieping.
Het tweede apparaat bevindt zich bij de Openbare Bibliotheek Hardenberg op de begane grond.
 
 
 

Onderwijsinstellingen
  & Bedrijven

ROC de Groene Welle
IQ Kunstuitleen
USG Restart
Hardenberg Art
Cultuurkoepel Vechtdal
Alfa College
ROC van Twente
 Het Dienstenbedrijf
Muziekschool Pianoforte
Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
Accare
Bibliotheek Hardenberg
ROC de Groene Welle
IQ Kunstuitleen
USG Restart
Hardenberg Art
Cultuurkoepel Vechtdal
Alfa College
ROC van Twente
 Het Dienstenbedrijf
Muziekschool Pianoforte
Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
Accare
Bibliotheek Hardenberg

Contact

CV beheermaatschappij loc+
Postbus 29
7770 AA Hardenberg

Bezoekadres
Parkweg 1a7
7772 XP Hardenberg

Tel: 0523 231231
Fax: 0523 232030
info@loc-hardenberg.nl

@loc_hardenberg loc-hardenberg

Actueel

HBO Verpleegkunde gestart bij .. LOC+ 10 jarig bestaan: 6 &.. Nieuw menuboekje Sterrenrestau.. Deelname LOC+ aan MidnightWalk.. CultuurMix Markt; zaterdag 19 .. Kinderboekenweek 2016 Sterrenrestaurant weer geopend..

Informatie LOC+

Cultuur
Onderwijs
Maatschappij
Facilitair
Ruimten huren
 
 

Foto's

Meer foto's