Home LOC+-informatie Cultuur Onderwijs Maatschappij Contact
Nieuws / Contact / Sitemap / Huren / Home
Parkweg 1a7, 7772 XP Hardenberg

LOC+-informatie

Missie

Het LOC+ in Hardenberg is een multifunctioneel gebouw waarin een grote verscheidenheid aan bewoners is gehuisvest. De opzet van het gebouw is gericht op het uitgangspunt “samen werken” en “samen wonen”. Dit uitgangspunt is ook gekozen voor het facilitaire beheer.

De CV beheermaatschappij LOC+ draagt namens eigenaren en bewoners zorg voor de inrichting en instandhouding van een professionele facilitaire beheerorganisatie die zich richt op (facilitaire) ondersteuning van de primaire processen van de bewoners. Uitgangspunt is daarbij, dat waar mogelijk door eigenaren en bewoners wordt samengewerkt op facilitair gebied.

Voor gebruikers is het Facilitair Service Punt (FSP) van de CV beheermaatschappij LOC+ het meest zichtbaar als resultaat van deze samenwerking. Het service punt is ook daarom centraal binnen het gebouw gehuisvest. Het FSP is de centrale vraagbaak op facilitair gebied.
Het FSP kan telefonisch en per mail worden bereikt en door middel van raadpleging van het facilitair beheersysteem.

De dienstverlening die u mag verwachten treft u aan in deze “facilitaire dienstengids CV beheermaatschappij LOC+ Hardenberg”. Er is daarbij sprake van “basisdiensten” en “basis plusdiensten”. Een basisdienst wordt door alle bewoners afgenomen en wordt gezamenlijk naar rato gefinancierd.
Voor afname van een “basisplus dienst” geldt geen afname- en bijdrageverplichting; wel bent u verplicht gebruik te maken van de door de CV beheermaatschappij LOC+ geselecteerde systemen c.q. leveranciers indien u de dienstverlening wenst af te nemen.
Bij haar dienstverlening garandeert het LOC+ dat zij zich optimaal zal inzetten om uw vraag, verzoek of probleemstelling binnen zo kort mogelijke tijd te definiëren en met een acceptabele oplossing te komen. Het LOC+ garandeert voorts (vanaf 1 september 2008) 24 uur per dag en 7 dagen per week inzage in de supportdatabase van het beheersysteem.

Afspraken over de afname van diensten en de kostenverrekening met bewoners zijn vastgelegd in een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst. De in deze facilitaire dienstengids aangegeven tarieven zijn excl. BTW en gelden voor 2007 en 2008. Indien in deze facilitaire dienstengids (tersprake-) tijden staan vermeld, dan wordt daarbij uitgegaan van de normale werkdagen (exclusief weekenden, zon- en feestdagen).
De facilitaire dienstengids is geen statisch document. Op verzoek van zowel het LOC+ als de huurders kunnen aanpassingen worden doorgevoerd. De voorgestelde aanpassingen zullen worden beoordeeld door een facilitair supportteam en zullen worden besproken in het huurdersoverleg dat 2 keer per jaar zal worden gehouden met (een vertegenwoordiging van) de huurders.
 

Onderwijsinstellingen
  & Bedrijven

ROC de Groene Welle
Accare
Cultuurkoepel Vechtdal
 Het Dienstenbedrijf
Alfa College
IQ Kunstuitleen
Muziekschool Pianoforte
Hardenberg Art
Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
ROC van Twente
Bibliotheek Hardenberg
USG Restart
ROC de Groene Welle
Accare
Cultuurkoepel Vechtdal
 Het Dienstenbedrijf
Alfa College
IQ Kunstuitleen
Muziekschool Pianoforte
Hardenberg Art
Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
ROC van Twente
Bibliotheek Hardenberg
USG Restart

Contact

CV beheermaatschappij loc+
Postbus 29
7770 AA Hardenberg

Bezoekadres
Parkweg 1a7
7772 XP Hardenberg

Tel: 0523 231231
Fax: 0523 232030
info@loc-hardenberg.nl

@loc_hardenberg loc-hardenberg

Actueel

HBO Verpleegkunde gestart bij .. LOC+ 10 jarig bestaan: 6 &.. Nieuw menuboekje Sterrenrestau.. Deelname LOC+ aan MidnightWalk.. CultuurMix Markt; zaterdag 19 .. Kinderboekenweek 2016 Sterrenrestaurant weer geopend..

Informatie LOC+

Cultuur
Onderwijs
Maatschappij
Facilitair
Ruimten huren
 
 

Foto's

Meer foto's